Objectbeveiliging

Portiers en/of receptiediensten

Objectbeveiliging is het geheel van beveiliging-, portiers- en/of receptiediensten op een bepaald object. Door het verrichten van regelmatige controlerondes en het signaleren van onregelmatigheden worden alle voor het object vitale, ruimtes gecontroleerd. Er wordt tijdens deze rondes gelet op alles wat de organisatie schade kan berokkenen en (beginnende) onregelmatigheden kunnen in de kiem worden gesmoord.

Ook het uitvoeren van toegangscontrole, sleutelbeheer, het ontvangen en registreren van bezoekers en het beantwoorden van de telefoon behoort tot de taken.

Bouwplaatsbeveiliging

Tegengaan van o.a. inbraak, diefstal en vernieling in de bouwsector.

Op bouwlocaties bevindt zich veelal veel materiaal. Tegelijkertijd zijn deze locaties vaak afgelegen en relatief eenvoudig toegankelijk, slecht verlicht en onoverzichtelijk. Hierdoor vormen bouwplaatsen vaak doelwit voor diefstal. De vertraging en torenhoge kosten die hiermee gepaard gaan kunnen worden voorkomen door het inzetten van deugdelijke bouwbeveiliging met getraind personeel, waarbij de nodige ervaring en kennis aanwezig is voor de betreffende situatie.

Evenementbeveiliging

Toegangscontrole, visitatie, begeleiding van artiesten en VIP’s, stand-by teams, kassabegeleiding, en meer

Een evenementenbeveiliger is een beveiliger die zich beroepsmatig bezighoudt met de beveiliging van publieksevenementen. Sinds het begin van de jaren 90 van de 20e eeuw heeft de evenementenbeveiliging zich als specialisatie binnen de particuliere beveiliging ontwikkeld. De taak van bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in evenementenbeveiliging is het in de hand houden van feesten, voetbalwedstrijden en andere evenementen, en zorgen dat ruzies niet uit de hand lopen.

De werkzaamheden alsmede het specifieke soort publiek waarmee een evenementenbeveiliger te maken krijgt is gelieerd aan de diverse evenementen. Zo verschilt het publiek dat houseparty's bezoekt nogal ten opzichte van de bezoekers die een zakelijk evenement, zoals een beurs, bezoeken, en cafébezoekers of voetbalsupporters zijn weer heel ander publiek. Door deze diversiteit van bezoekers wordt van de evenementenbeveiliger verwacht dat hij kennis heeft van uiteenlopende zaken waarmee hij geconfronteerd kan worden.

Beveiliging op maat

toegespitst op uw behoeften

Op basis van uw wensen en behoeften voorzien wij uw specifieke situatie van de optimale veiligheid.

Wij bepalen samen met u hoe we de beveiliging inrichten en welke middelen hiervoor benodigd zijn.

Hotelbeveiliging

Uitgebreide objectbeveiliging met softwarekennis.

Bij hotelbeveiliging kan gedacht worden aan de inzet van portiers en (nacht)beveiligers. Het diverse takenpakket omvat maar is niet beperkt tot: het verrichten van receptiewerkzaamheden, posten in de lobby, het verhelpen van diverse technische mankementen en het verlenen van EHBO.

Hierbij is vanzelfsprekend uitgebreid aandacht voor service- en klantgerichtheid, ongeacht tijdstip of locatie. Het uitgangspunt geldt dat de beveiliger te allen tijde fungeert als visitekaartje van het hotel in kwestie.

Luchtvaartbeveiliging

24/7 Binnen en buitenterreinen beveiligen terwijl reizigers aankomen of vertrekken.

Luchtvaartbeveiliging is een vak apart. Op een luchthaven is er dag en nacht bedrijvigheid en de grote diversiteit aan verschillende activiteiten, personen en werkzaamheden vereist een grote mate van veiligheid. Werkzaamheden binnen de luchtvaartbeveiliging bevatten onder andere de controle van passagiers, de controle van bagage en vracht en het beschermen van vliegtuigen. Op objectbeveiliging gaat binnen de luchtvaartbeveiliging jaarlijks de grootste omzet gemoeid.

Mobiele Surveillance

24/7 Op uw gewenste locatie beveiligers surveillerend in de buurt.

Mobiele surveillance is een veelvoorkomende vorm van beveiliging. Gerelateerde werkzaamheden omvatten onder meer het openen en afsluiten van de locatie, het houden van preventief toezicht en het aflopen van alle andere relevante veiligheidsprocedures die binnen de betreffende locatie gangbaar zijn. Bovendien kan een mobiel surveillanceteam in geval van een melding relatief snel op locatie aanwezig zijn.

Winkel Surveillance

Dag en nacht iemand in de buurt die op uw winkel past.

Winkelsurveillance heeft betrekking op de veiligheid van bezoekers, personeel en materiële goederen binnen een winkelpand. Specialisten op het gebied van winkelsurveillance zien toe op het voorkomen van diefstal, vernieling en overlast. Daarnaast representeren zij de winkel(keten) in opdracht waarvan zij hun surveillance werkzaamheden verrichten. Een groeiend aantal ondernemers schakelt winkelsurveillance in met het oog op toezicht en preventie.